ကြိုးစက်သွား အကြီးအသေးပြောင်း အဆက်တံ

  • ကြိုးစက်သွားတွေက ကြိုးစက်ပေါ်လိုက်ပြီး တပ်ရပါတယ်။ ကြိုးစက်အသေးတွေက ¼ တစ်မတ် နဲ့ ⅜ ၃မူး ကြိုးစက်သွားတွေ၊ ကြိုးစက် အကြီးက ¼ တစ်မတ်၊ ⅜ ၃မူး နဲ့ ½ ၅မူး ကြိုးစက်သွားတွေတပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်သုံး ချင်တဲ့ ကြိုးစက်သွားက တစ်မတ်လုံး ရှိနေတာက ၅မူးလု့းကြိုးသွားဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင် အခုဆိုက်ပြောင်းအဆက်တံ လေးတွေ သုံးပြီး အသွားတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။

7,000 ကျပ်9,000 ကျပ်

Clear
Compare

Product Description

  • ကြိုးစက်သွားတွေက ကြိုးစက်ပေါ်လိုက်ပြီး တပ်ရပါတယ်။ ကြိုးစက်အသေးတွေက ¼ တစ်မတ် နဲ့ ⅜ ၃မူး ကြိုးစက်သွားတွေ၊ ကြိုးစက် အကြီးက ¼ တစ်မတ်၊ ⅜ ၃မူး နဲ့ ½ ၅မူး ကြိုးစက်သွားတွေတပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်သုံး ချင်တဲ့ ကြိုးစက်သွားက တစ်မတ်လုံး ရှိနေတာက ၅မူးလု့းကြိုးသွားဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင် အခုဆိုက်ပြောင်းအဆက်တံ လေးတွေ သုံးပြီး အသွားတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
  • ကြိုးစက်သွား အကြီးအသေးပြောင်း အဆက်တံ Router Bit Extension ( Black) 1/2" /1/4"
Weight N/A
Dimensions N/A
Brand

China

Manufacture

China

Size

1/2", 1/4"

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကြိုးစက်သွား အကြီးအသေးပြောင်း အဆက်တံ”