ကြိုးစက်သွား ( ကြိုးထိုးစက်အကြီး အတွက် )

 • ကြိုးစက်သွား ( ကြိုးထိုးစက်အကြီး အတွက် )
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
  ကြိုးထိုးစက်အကြီး အတွက် ရှပ်ချောင်း ၅မူးလုံး ကြိုးစက်သွားပါ။ လျှာထိုး၊ ပါကေး၊ မျက်နှာကျက် ဘေး စကာတင်လိုင်းတွေ သစ်ပြားတွေ ပန်းဖော် ထိုးပြီး ကပ်ချင်ရင်ထိုးဖို့ အသွားပါ။ ဆိုက်တွေ ပုံမှာရေးထားပါတယ်။

19,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • ကြိုးစက်သွား ( ကြိုးထိုးစက်အကြီး အတွက် )
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
  ကြိုးထိုးစက်အကြီး အတွက် ရှပ်ချောင်း ၅မူးလုံး ကြိုးစက်သွားပါ။ လျှာထိုး၊ ပါကေး၊ မျက်နှာကျက် ဘေး စကာတင်လိုင်းတွေ သစ်ပြားတွေ ပန်းဖော် ထိုးပြီး ကပ်ချင်ရင်ထိုးဖို့ အသွားပါ။ ဆိုက်တွေ ပုံမှာရေးထားပါတယ်။
 • ကြိုးစက်သွား ( ကြိုးထိုးစက်အကြီး အတွက် )
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကြိုးစက်သွား ( ကြိုးထိုးစက်အကြီး အတွက် )”