ကြိုးစက်သွားအတည့် ၂ ချောင်းစုံ

  • ကြိုးစက်စူးသွားအတည့် အတို၊ အရှည် ၂ ချောင်းစုံပါ။ရှပ်ချောင်း ၅ မူး ကြိုးစက် အကြီးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပြားတွေ အနားသပ်တည့်လုံးဖို့ အဖြောင့်ညှိဖို့၊ တည့်ဝိုက်လှီးဖို့ တွေသုံး နိုင်ပါတယ်။
SKU: TLTACCN867 အမျိုးအစား

13,500 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • ကြိုးစက်စူးသွားအတည့် အတို၊ အရှည် ၂ ချောင်းစုံပါ။ရှပ်ချောင်း ၅ မူး ကြိုးစက် အကြီးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပြားတွေ အနားသပ်တည့်လုံးဖို့ အဖြောင့်ညှိဖို့၊ တည့်ဝိုက်လှီးဖို့ တွေသုံး နိုင်ပါတယ်။
  • ကြိုးစက်သွားအတည့် ၂ ချောင်းစုံ Router Bits 2pcs 1/2
Weight 0.056 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကြိုးစက်သွားအတည့် ၂ ချောင်းစုံ”