ကြိုးစက်သွားအတည့် (ဘယ်ရင် နှစ်ဖက်ပါ)

  • ကြိုးစက်စူးသွား ဘယ်ရင် အပေါ်အောက်နှစ်ဘက်ပါ အတည့်ပါ။ ရှပ်ချောင်း ၅ မူးက ကြိုးစက် အကြီး အတွက်၊ တစ်မတ်က ကြိုးစက်အသေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စူးသွား ခုတ်စားနိုင်တာ တစ်လက်မ ပါ။ သစ်ပြားတွေ အနားသပ်တည့်လုံးဖို့ အဖြောင့်ညှိဖို့၊ တည့်ဝိုက်လှီးဖို့ တွေသုံး နိုင်ပါတယ်။
SKU: TLTACCN257 အမျိုးအစား

5,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • ကြိုးစက်စူးသွား ဘယ်ရင် အပေါ်အောက်နှစ်ဘက်ပါ အတည့်ပါ။ ရှပ်ချောင်း ၅ မူးက ကြိုးစက် အကြီး အတွက်၊ တစ်မတ်က ကြိုးစက်အသေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စူးသွား ခုတ်စားနိုင်တာ တစ်လက်မ ပါ။ သစ်ပြားတွေ အနားသပ်တည့်လုံးဖို့ အဖြောင့်ညှိဖို့၊ တည့်ဝိုက်လှီးဖို့ တွေသုံး နိုင်ပါတယ်။
  • ကြိုးစက်သွားအတည့် (ဘယ်ရင် နှစ်ဖက်ပါ) Straight bit with two bearing 25 mm
Weight 0.023 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကြိုးစက်သွားအတည့် (ဘယ်ရင် နှစ်ဖက်ပါ)”