ကော်ပတ်စားစက် (ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံးရန်)

  • ကော်ပတ်စားစက် (ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံးရန်)
အမျိုးအစား

Product Description

  • ကော်ပတ်စားစက် (ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံးရန်)
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ဂရိုင်ဒါတွေ ကစွယ်စုံသုံး နိုင်ပါတယ်။ စားပွဲတင် ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံးရတဲ့ စားပွဲတင် ကော်ပတ်စားစက် တွေ ရှိသလို အခုပြထားတာက ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံး ရတဲ့ လက်ကိုင် ကော်ပတ် စားစက်ပါ။ သံပန်း သံ တံခါးတွေ ကော်ပတ်စားချင်တာ၊ တံခါး ကျည်းပေါင် တွေရဲ့ အခုံး၊ အခွက်တွေ ကြားထဲ
    ကော်ပတ်စားဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကြိုကြိုကျား ကျား ထဲ ကော်ပတ်စားနိုင်ပြီး ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးလဲ မကြီး ပါဘူး။
  • ကော်ပတ်စားစက် (ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံးရန်) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ဂရိုင်ဒါတွေ ကစွယ်စုံသုံး နိုင်ပါတယ်။ စားပွဲတင် ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံးရတဲ့ စားပွဲတင် ကော်ပတ်စားစက် တွေ ရှိသလို အခုပြထားတာက ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံး ရတဲ့ လက်ကိုင် ကော်ပတ် စားစက်ပါ။ သံပန်း သံ တံခါးတွေ ကော်ပတ်စားချင်တာ၊ တံခါး ကျည်းပေါင် တွေရဲ့ အခုံး၊ အခွက်တွေ ကြားထဲ ကော်ပတ်စားဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကြိုကြိုကျား ကျား ထဲ ကော်ပတ်စားနိုင်ပြီး ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးလဲ မကြီး ပါဘူး။

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကော်ပတ်စားစက် (ဂရိုင်ဒါနဲ့ တွဲသုံးရန်)”