ကီးမလိုတဲ့ ချပ်ခေါင်းအပို (ဖောက်စက်အတွက်)

  • ကီး မလိုတဲ့ ​ဖောက်စက် ချပ်ခေါင်းလေးပါ။ ကီးမလိုတော့ ကီး ပျောက်ရှာစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နောက်ဖက်က ဖောက်စက်ရှပ်တိုင်ခေါင်းမှာ တပ်သုံးရပါမယ်။လက်ရှိ ချပ်ခေါင်းက ကီးသုံးဖို့ လိုလို့ ကီးမပါတဲ့ အခု ချပ်ခေါင်းကို လဲသုံးဖို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့ ကီးမပါတဲ့ ဖောက်စက်ရဲ့ ချပ်ခေါင်းကိုလဲသုံးဖို့ ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ချပ်ခေါင်းသုံး လက်ကိုင် ဝက်အူလှည့်တွေ ဖြစ်ဖြစ် ၊ နပ်ခေါင်း ဖြုတ်စက်တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ် တပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ စူးသွား အရွယ်အစား ၂မီလီမီတာ ကနေ ၁၃ မီလီမီတာ အထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။

5,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • ကီး မလိုတဲ့ ​ဖောက်စက် ချပ်ခေါင်းလေးပါ။ ကီးမလိုတော့ ကီး ပျောက်ရှာစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နောက်ဖက်က ဖောက်စက်ရှပ်တိုင်ခေါင်းမှာ တပ်သုံးရပါမယ်။လက်ရှိ ချပ်ခေါင်းက ကီးသုံးဖို့ လိုလို့ ကီးမပါတဲ့ အခု ချပ်ခေါင်းကို လဲသုံးဖို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့ ကီးမပါတဲ့ ဖောက်စက်ရဲ့ ချပ်ခေါင်းကိုလဲသုံးဖို့ ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ချပ်ခေါင်းသုံး လက်ကိုင် ဝက်အူလှည့်တွေ ဖြစ်ဖြစ် ၊ နပ်ခေါင်း ဖြုတ်စက်တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ် တပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ စူးသွား အရွယ်အစား ၂မီလီမီတာ ကနေ ၁၃ မီလီမီတာ အထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။
  • keyless drill chuck 2.0-13mm ကီးမလိုတဲ့ ချပ်ခေါင်းအပို (ဖောက်စက်အတွက်)
Weight 0.78 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကီးမလိုတဲ့ ချပ်ခေါင်းအပို (ဖောက်စက်အတွက်)”