ကိုယ်တိုင်စက်ဆင်ရင်သုံးဖို့ ဖွင်ပိတ် ခလုတ်

  • စားပွဲတင် လွှဝိုင်းစက်၊ ဖောက်စက် ကိုယ်တိုင်ထွင်သုံးတဲ့စက် စတာတွေရဲ့ ခလုပ်တွေ အစားထိုးဖို့၊ အသစ်ဆင်ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖွင့် ပိတ် နှိပ်ခလုပ်လေး နှစ်ခုပါပြီး သံအိမ်ခွံသုံးထားလို့ အကြမ်း ခံပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး ၄၄၀ဗို့၊ xx အမ်ပီ ယာ အထိသုံးနိုင်ပါတယ်။

2,500 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • စားပွဲတင် လွှဝိုင်းစက်၊ ဖောက်စက် ကိုယ်တိုင်ထွင်သုံးတဲ့စက် စတာတွေရဲ့ ခလုပ်တွေ အစားထိုးဖို့၊ အသစ်ဆင်ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖွင့် ပိတ် နှိပ်ခလုပ်လေး နှစ်ခုပါပြီး သံအိမ်ခွံသုံးထားလို့ အကြမ်း ခံပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး ၄၄၀ဗို့၊ xx အမ်ပီ ယာ အထိသုံးနိုင်ပါတယ်။
  • ကိုယ်တိုင်စက်ဆင်ရင်သုံးဖို့ ဖွင်ပိတ် ခလုတ်
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကိုယ်တိုင်စက်ဆင်ရင်သုံးဖို့ ဖွင်ပိတ် ခလုတ်”