About Us Page

Sample banner


လြယ္လြယ္ဝယ္ အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္သည္ ေစ်းဝယ္သူမ်ား အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းမႈ႔မ်ားကို သက္သာေစရန္ အတြက္ အဓိကထားဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည့္ ေစ်းဝယ္အြန္လိုင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိဝယ္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္တြင္းမွ အိမ္ျပင္ထြက္ရန္မလိုဘဲတစ္ေနရာထဲတြင္တစ္ျပိဳင္နက္ ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကို လြယ္ကူစြာၾကည့္ရႈ႕ဝယ္ယူႏိုင္ျပီး မွန္ကန္ေသာေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေပး ေသာ ေစ်းဝယ္အြန္လိုင္းျဖစ္ပါသည္။ လြယ္လြယ္ဝယ္ အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္ မွ ဝယ္ယူသူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ မွတ္ပံုတင္ရန္အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။